ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

FASCIALFITNESS - PILATES

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 9.30-10.30

FASCIALFITNESS - PILATES & VK DANCE METHOD

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00-21.15

NIA DANCE FITNESS

ΤΡΙΤΗ 20.00-21.00, ΠΕΜΠΤΗ 19.30-20.30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00-11.00